Rzut kurą

Rzut kurą – to nowa dyscyplina sportowa zorganizowana przez zwierzęta domowe w nudzącym się gospodarstwie rolnym, a wzorowana na lekkoatletycznej dyscyplinie, jaką jest rzut kulą. Na swoim rancho zwierzaki urządziły zawody sportowe polegające na rzucie kurą daleko w pole i jak najdalej. Sport ten wymaga dużej siły, dlatego też do rzutu kurą wybraną najsilniejszego zwierzaka na rancho, jaką okazała się puszysta świnka.
Do rzutu kurą użyj klawisza spacji w momencie, kiedy świnka osiągnie maksymalną szybkość nie przekraczając jednocześnie granicznych słupków, w odpowiedniej chwili wyrzuć kurę w dal i cały czas miarowo w szybkim tempie włączając spację reguluj w taki sposób jej trzepotem skrzydeł aby jej lot nad ziemią okazał się najdłuższy. Kiedy kura zacznie opadać na ziemię zbieraj diamenty a dodasz jej więcej energii, ale uważaj na burzowe chmury i błyskawice. Kura trafiona przez piorun ginie na miejscu. Udowodnij swoją zręczność i okaż się najlepszy a po zawodach dla zdrowia wypij rosół z kury!

dodaj komentarz